ZAVRŠENA 56. REDOVITA SJEDNICA I ZAPOČELO 57. REDOVITO ZASJEDANJE

Skupština Brčko distrikta BiH završila je 56. redovito zasjedanje usvajanjem
Zaključka kojim se zadužuje Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Distrikta da u što
kraćem roku pokrene proceduru izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta
BiH.
Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da je Izmjene i dopune potrebno uraditi u
dijelu Zakona koji se odnosi na utvrđivanje prava na dječji dodatak uz uvažavanje
specifičnosti obračuna plaća u Distriktu u odnosu na entitete.
„Oni koji su ostali bez prava na dječji dodatak to pravo će sada moći ostvariti, a
siguran sam da će se u daljnjoj raspravi oko toga otvoriti pitanje promjene dodjele dječjeg
dodatka budući da je bilo prijedloga da ovo pravo ostvare sva djeca u Distriktu bez obzira na
visinu osobnih primanja roditelja“, rekao je predsjednik Skupštine.
Po završetku 56. redovite sjednice Skupština je započela 57. redovito zasjedanje na
kojem su zastupnici jednoglasno podržali Program rad Vlade Distrikta za 2024. godinu te
usvojili Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor i imenovanje jednog člana
Pravosudnog povjerenstva Distrikta iz reda građana.
Dana je suglasnost za izbor i imenovanje Damira Antunovića na poziciji pomoćnika
voditelja Policije Brčko distrikta BiH.
Usvojene su odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje:
– fekalne kanalizacijske mreže u stambenom naselju Mujkići
– ulice u MZ Gredice
– ceste u MZ Lipovac
– ceste u zaselku Salihovići u MZ Maoča
– ceste u Mz Trnjaci i
– krakova Ulice Bareš u MZ Dizdaruša.
Termin nastavka 57. redovite sjednice bit će naknadno utvrđen. završila je 56. redovito zasjedanje usvajanjem
Zaključka kojim se zadužuje Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Distrikta da u što
kraćem roku pokrene proceduru izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta
BiH.
Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da je Izmjene i dopune potrebno uraditi u
dijelu Zakona koji se odnosi na utvrđivanje prava na dječji dodatak uz uvažavanje
specifičnosti obračuna plaća u Distriktu u odnosu na entitete.
„Oni koji su ostali bez prava na dječji dodatak to pravo će sada moći ostvariti, a
siguran sam da će se u daljnjoj raspravi oko toga otvoriti pitanje promjene dodjele dječjeg
dodatka budući da je bilo prijedloga da ovo pravo ostvare sva djeca u Distriktu bez obzira na
visinu osobnih primanja roditelja“, rekao je predsjednik Skupštine.
Po završetku 56. redovite sjednice Skupština je započela 57. redovito zasjedanje na
kojem su zastupnici jednoglasno podržali Program rad Vlade Distrikta za 2024. godinu te
usvojili Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor i imenovanje jednog člana
Pravosudnog povjerenstva Distrikta iz reda građana.
Dana je suglasnost za izbor i imenovanje Damira Antunovića na poziciji pomoćnika
voditelja Policije Brčko distrikta BiH.
Usvojene su odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje:
– fekalne kanalizacijske mreže u stambenom naselju Mujkići
– ulice u MZ Gredice
– ceste u MZ Lipovac
– ceste u zaselku Salihovići u MZ Maoča
– ceste u Mz Trnjaci i
– krakova Ulice Bareš u MZ Dizdaruša.
Termin nastavka 57. redovite sjednice bit će naknadno utvrđen.