Vlada održala 43. redovitu sjednicu

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 43. redovitoj sjednici na prijedlog
Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu usvojila je Prijedlog odluke o odobravanjutekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Zavoda za zapošljavanjeBrčko distrikta BiH za realizaciju programa samozapošljavanja na području Brčko distrikta
BiH u 2024. godini u iznosu od 1.500.000,00 KM.
Za aplikante koji u trenutku podnošenja aplikacije nemaju registriranu djelatnost, dodijeljeni
iznos ne može prelaziti 18.000,00 KM i za aplikante koji u trenutku podnošenja aplikacije
imaju registriranu poslovnu djelatnost, dodijeljeni iznos ne može prelaziti 12.000,00 KM.
Sredstva dodijeljena u skladu s ovim Programom moraju biti utrošena do 31. 12. 2024.
godine. Svrha Programa je doprinos gospodarskom razvoju Brčko distrikta BiH kroz stvaranje
uvjeta za samozapošljavanje i podizanje poduzetničkog duha na području Brčko distrikta
BIH.
Vlada je na sjednici usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju
programa utroška sredstava za samozapošljavanje u poljoprivredi na području Brčko distrikta

BiH u iznosu od 500.000,00 KM u korist Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Sredstva koja se raspoređuju ovim Programom utroška sredstava namijenjena su za realizaciju
mjera definiranih Strategijom razvoja Brčko distrikta BiH za razdoblje 2021. – 2027. godina
kao i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta BiH za razdoblje
2021. – 2027. godina.
Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju
programa utroška sredstava u korist Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za
realizaciju programa zapošljavanja pripravnika za 2024. godinu u Brčko distriktu BiH,
Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu stambenih jedinica u novoizgrađenoj
zgradi pripadnicima Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane u Brčko distriktu BiH,
Prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacijskog tijela Vlade Brčko distrikta BiH za
praćenje implementacije akcijskog plana za provođenje strategije BiH za prevenciju i borbu
protiv terorizma za razdoblje 2021. – 2026. godine za Brčko distrikt BiH, Program utroška
sredstava donacija Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za suradnju u programu

prevencije, brige o djeci žrtvama roditeljske zloupotrebe, Prijedlog odluke o dodjeli sredstava
donacije Odjelu za zdravstvo i ostale usluge za 2024. godinu i Prijedlog odluke o davanju
suglasnosti na konsolidirano godišnje izvješće o realizaciji sveobuhvatne strategije
upravljanja javnim financijama u BiH za 2022. godinu s konsolidiranim akcijskim planom za
2023. godinu.
Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava za dodjelu
tekućeg transfera Zavodu za planiranje, projektiranje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2024.
godinu, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na nacrt pravilnika o unutarnjoj organizaciji
Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije i Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Povjerenstvu za
polaganje stručnog ispita za sudjelovanje u radu izvan radnog vremena.
Vlada je primila k znanju i informaciju o potraživanju Brčko distrikta BiH od „Bobar banke“
na zahtjev skupštinskog zastupnika Bore Ristića, informaciju o premošćivanju problema
nedostatka ušnih markica za ovce – janjad kao i informaciju o radnim sastancima za
identifikaciju stanja u području socijalne skrbi koju je inicirao tim generalne Direkcije
Europske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR).