Vlada Brčko distritka pristupa izradi regulacijskog plana „Zona rada i industrije – baza McGavern“

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 5. redovitoj sjednici Nacrt odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana „Zona rada i industrije – baza McGovern“ u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne odnose. Usvojen je i Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2007. – 2017. godina. Članovi Vlade usvojili su zaključak kojim podržavaju amandmane na Nacrt zakona o izmjenama Zakona o planiranju, projektiranju i razvoju Brčko distrikta BiH, predloženom od Kluba zastupnika SDA, SNSD-a i HDZ-a i Kluba zastupnika PDP-a, a nisu podržani amandmani Kluba zastupnika SBB-a.

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju u poljoprivrednoj proizvodnji u Brčko distriktu BiH, predloženog od strane kluba zastupnika SDA, SNSD i HDZ Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt odluke o određivanju nove lokacije za izgradnju groblja na području Gornjeg Zovika.

U nastavku 4. redovite sjednice Vlada Brčko distrikta BiH dala je suglasnost JP „Putevi Brčko“ za pribavljanje odobrenja za građenje za glavni projekt autobusne stanice s pješačkim stazom i nadstrešnicom u Mjesnoj zajednici Gredice.

Odobrene su smjernice za izradu Nacrta pravilnika o stručnom ocjenjivanju nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama te ravnatelja i odgojitelja u predškolskoj ustanovi u Brčko distriktu BiH. Izmijenjena je Odluka o imenovanju kandidata za člana Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove te usvojena Odluka o imenovanju člana Koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Akcijskog plana za implementaciju UN rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period od 2018. do 2022. godine, na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o usvajanju šumskoprivredne osnove za privatne šume na području Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2030. godine kao i Prijedloga odluke o usvajanju šumskoprivredne osnove za šume u vlasništvu Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2030. godine. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je zaključak da se pojača nadzor nad pošumljavanjem i kontrola nad nelegalnom sječom od strane Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Inspektorata Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH je usvojila Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene tri odluke o vrsti i visini naknade za rad povjerenstva izvan radnog vremena u Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)