Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta povodom Svjetskog dana Roma:

Danas, na Svjetski dan Roma, Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta želi izraziti svoju
predanost promicanju raznolikosti, poštovanju i razumijevanju među svim građanima, bez obzirna nacionalnu, etničku, vjersku ili kulturnu pripadnost. Na današnji dan, koristimo priliku da

proslavimo bogatstvo romske kulture, ali isto tako da osvjestimo izazove s kojima se Romi
suočavaju kako širom svijeta tako i u našoj lokalnoj zajednici.
Romi kao jedna od najvećih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, imaju bogatu i duboku
kulturnu baštinu koja obogaćuje naša društvo. Njihova muzika, ples, jezik, običaji i umjeće
predstavljaju neizbrisiv dio naše zajedničke kulturne baštine.
Međutim, unatoč svom kulturnom doprinosu, Romi se i dalje suočavaju s brojnim preprekama,

uključujući diskriminaciju, siromaštvo, nepristup pristojnom stanovanju i obrazovanju, kao i
nedostatak pristupa zdravstvenim uslugama. Ovaj dan također podsjeća na potrebu za daljnjim
naporima kako bi se osigurala puna i jednaka participacija Roma u društvu.
Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH, kao tijelo posvećeno promicanju prava i interesa
svih nacionalnih manjina, stoji uz Rome u njihovoj borbi za pravednost i ravnopravnost.
Nastavit ćemo raditi na stvaranju okruženja u kojem će svi građani, bez obzira na etničku ili
kulturnu pripadnost, moći ostvariti svoje potencijale i doprinijeti zajednici.
Osim toga, Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH će tokom današnjeg dana
izvršiti posjetu lokalnom Dnevnom centru. Zajedno sa djecom i roditeljima, pripadnicima
romske nacionalne manjine, doprinijet ćemo obilježavanju ovog značajnog datuma.
Planirane aktivnosti uključuju izvođenje tradicionalnih pjesama i plesova, radionice o
romskoj kulturi i istoriji, kao i dijalog o pitanjima koja su važna za romsku zajednicu. Cilj
je osnažiti romsku djecu i njihove roditelje, pružiti im podršku i podići svijest o njihovim
pravima i potrebama.
Danas se prisjećamo i slavimo romsku zajednicu. Neka ovaj dan bude podsjetnik na našu
obavezu da radimo zajedno kako bismo izgradili društvo u kojem su svi ljudi cijenjeni i
poštovani.

S poštovanjem,
Asmir Husić
Zamjenik predsjednika,
Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta