Usavršavanje iz montažne tehnike za profesorice i profesore srednjih stručnih i tehničkih škola

U Sarajevu se od 11. do 13.01.2022. godine održala edukacija iz montažne tehnike za profesorice i profesore mašinske grupe predmeta iz Srednjoškolskog centra Vogošća, Srednjoškolskog centra ,,Hadžići“, Srednjoškolskog centra „Nedžad Ibrišimović“ iz Ilijaša, Mješovite srednje škole Tešanj i Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ iz Goražda.

Edukacijom je obuhvaćena stručna teorija i praktična obuka na tri vrste ETS Didactics reduktora (jednostepeni helikoidni reduktor, reduktor sa pužnim prijenosom i reduktor sa konusnim trostepenim prijenosom).Teme kao što su klasifikacija i primjena mašinskih elemenata iz domena reduktora, postepena montaža i demontaža nevedena tri tipa reduktora, kao i održavanje reduktora sa aspekta tehničkih i sigurnosnih zahtjeva, sastavni su dio edukacije koja se odvija s ciljem kvalitetne primjene novih modularnih nastavnih planova i programa za zanimanja mašinske struke, a prema međunarodnim standardima.

Cilj edukacije je jačanje praktičnih kompetencija profesorica i profesora mašinske grupe predmeta kroz simulacije nastavnih časova. Poseban fokus se stavlja na sveukupno razumijevanje rada i upotrebe različitih prijenosnika, te odabir odgovarajućih alata i pomoćnih materijala.

Obuka za profesore i profesorice mašinske grupe predmeta je realizovana u okviru projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke sa projektnim partnerima. Projekat podržava partnerske škole u uspostavljanju i realizaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)