„Sustav državnih potpora u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji”

Održan sastanak i seminar na temu „Sustav državnih potpora u Bosni i Hercegovini i

Europskoj uniji – zakonodavni okvir i primjena u praksi“

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić, ravnateljica
Direkcije za financije Brčko distrikta BiH Janja Geljić i voditeljica Pododjela za gospodarski
razvoj Vlade Brčko distrikta BiH Amra Abadžić održali su sastanak s voditeljicom projekta
„EU podrška zakonodavstvu o državnoj potpori“ mr. Olgicom Spevec i ključnom eksperticom
mr. Radmilom Mihić na temu „Sustav državnih potpora u Bosni i Hercegovini i Europskoj
uniji – zakonodavni okvir i primjena u praksi“.
Prisutni su se detaljnije upoznali sa zakonskim okvirom i propisima o državnim potporama
koje je usvojila Bosna i Hercegovina slijedom obveza preuzetih sklapanjem Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju sa EU i njenim državama članicama, kao i obvezama koje slijede u
procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u okviru Poglavlja 8, Politika
konkurencije. Ključni cilj sastanka je pružanje tehničke pomoći sudionicima, a posebno
pružateljima državnih potpora, odnosno državnim i javnim tijelima koja raspolažu
proračunskim sredstvima namijenjenim sektoru gospodarstva u boljem razumijevanju pravila
i procedura pri dodjeli državnih potpora.
Nakon sastanka održan je i seminar gdje su stručnjaci na ovom projektu upoznali sudionike s
pravilima i uvjetima za dodjelu državnih potpora na području poticanja investicija (regionalne
državne potpore), poticanja razvoja mikro, malih i srednjih poduzeća kao i potpora
namijenjenih ulaganjima u luke unutarnjih plovnih puteva i de minimis potpora.
Projekt „EU podrška zakonodavstvu o državnoj pomoći“ provodi se u razdoblju od tri godine,
odnosno od rujna 2023. godine do rujna 2026. godine.