SASTANAK S VODITELJEM PROJEKTA „EU4JUSTICE: PODRŠKA BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE U BiH“

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić sastao se danas u prostorijama Federalnog tužilaštva s pravnim ekspertom u ime Delegacije Europske unije i vođom projekta „EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini“ Damienom Romestantom i glavnim federalnim tužiocem Munibom Halilovićem.

Tema sastanka bila je jačanje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, naročito kroz proaktivnija vođenja financijskih istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

U tom smislu, a uzimajući u obzir zakonom utvrđene nadležnosti Federalnog tužilaštva i Agencije, te uz podršku i pomoć projektnog tima EU4Justice, nastojat će se kroz određene zajedničke aktivnosti unaprijediti cjelokupan sistem borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Jedna od ključnih stvari na kojima treba poraditi u narednom periodu jeste ujednačavanje prakse kantonalnih tužilaštava prilikom vođenja finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine, uzimajući u obzir slučajeve dosadašnjeg različitog postupanja, ali i neefikasnosti pojedinih tužilaštava u ovim slučajevima.

Shodno tome, a uzimajući u obzir činjenicu da je nadležnost Agencije, između ostalog, provođenje analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i stručna edukacija iz područja finansijskih istraga, to će uveliko pomoći Federalnom tužilaštvu da, na temelju provedenih analiza, daje obavezna uputstva kantonalnim tužilaštvima u cilju efikasnijeg postupanja.

Pored navedenog, provođenje zajedničkih programa edukacije i obuka, bit će u fokusu zajedničkog djelovanja ove tri institucije. Cilj je da se na bazi do sada uspješno provodenih finansijskih istraga i oduzimanja imovine, a koristeći se i dodatnim znanjima i iskustvima od strane stručnih osoba, sačini kvalitetan plan i program obuka koji će uveliko doprinijeti efikasnijem sistemu borbe protiv kriminala u Federaciji BiH.

Tokom sastanka su određeni daljnji pravci djelovanja, te je zajednički zaključeno da, s obzirom na svoje nadležnosti, kapacitete i obim poslova, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, u saradnji s Federalnim tužilaštvom FBiH, a uz pomoć projektnog tima EU4Justice, može dati značajan doprinos u ostvarenju strateških ciljeva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)