Prvi nastavak 40. redovite sjednice: Odobren Program utroška sredstava donacija za provođenje mjera energetske učinkovitosti u Odjelu za komunalne poslove

Na prvom nastavku 40. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobren
je Program utroška sredstava donacija za provođenje mjera energetske učinkovitosti u Odjeluza komunalne poslove u ukupnom iznosu od 163.522,21 KM.

Cilj realizacije ovog Programa je pružanje bespovratne financijske pomoći za stambene
objekte koji su u uporabi kroz sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (poboljšanje
energijskih karakteristika objekata provođenjem toplotne izolacije izvanjskih zidova,
stropa/krova, poda i zamjena izvanjske stolarije, ugradnja okolišno prihvatljivih i ekonomsko
opravdanih sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije) koja će rezultirati smanjenjem troškova
za utrošenu energiju.
Na prijedlog Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja odobrene su Smjernice
za izradu Nacrta odluke o načinu raspodjele sredstava za realizaciju programa stambenog

zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcija ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na
području Distrikta. Na prijedlog istog Odjela, odobrene su i Smjernice za izradu Nacrta
odluke o načinu raspodjele sredstava za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba i izbjeglica
koji se žele integrirati u lokalnu zajednicu. Također, usvojena je i Odluka o visini zakupnine
za stan socijalnog stanovanja. Visina zakupnine po metru kvadratnom (m 2 ) stambene jedinice
iznosi 1,00 KM.
Na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove odobrene su donacije i usvojen je
Program utroška sredstava Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za 2024. godinu u iznosu
od 50.000,00 KM. Usvojen je i Zaključak da Vlada Brčko distrikta BiH nema primjedbi na
tekst Nacrta Mape puta s preporukama za provedbu mjera definiranih u Deklaraciji o
politikama i programima za mlade (Lisabon+21 Deklaracija).
Članovi Vlade su prijedlog Odjela za obrazovanje usvojili i Protokol o suradnji i postupanju u
cilju prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja maloljetnika u zajednici.
K znanju je primljena Informacija o postupku izrade Nacrta zakona o javnoj upravi Brčko
distrikta BiH, Informacija u vezi povrata neutrošenih sredstava po programima zdravstvene
skrbi od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Informacija vezana za

zahtjev Sindikata Brčko distrikta BiH te Informacija o problemima prilikom utvrđivanja prava
na dječji doplatak na prijedlog skupštinskog zastupnika Bore Ristića.