PREPORUKE ZA ZAŠTITU RADNIKA ZBOG VISOKIH TEMPERATURA

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je preporuke poslodavcima kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje radnika uslijed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo preporučuje poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12.00 do 17.00 sati, te nastavak istih poslije 17.00 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organiziran na način da je nemoguće primijeniti ovu mjeru, preporučuje se da radnici koji obavljaju poslove na otvorenom počnu raditi od šest sati ujutro.
Također, poslodavcima se preporučuje da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim kroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
Ministarstvo preporučuje poslodavcima da prilagode organizaciju radnog vremena tako da se početak radnog vremena uskladi sa trenutnim vremenskim uvjetima. Osim toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, poduzećima, organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama.
Poslodavci su pozvani da se pridržavaju ovih preporuka kako bi zaštitili zdravlje svojih radnika tijekom perioda visokih temperatura, priopćeno je iz Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike.