Pregled značajnih sigurnosnih događaja u periodu od 23.02.2024. od 06,00 sati do 26.02.2024. godine

KRIMINALITET:
– U navedenom vremenskom periodu na prostoru Brčko distrikta BiH zabilježena su tri krivična djela i to “Nasilje
u porodici”, “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” i “Krađa” iz Krivičnog zakona Brčko
distrikta BiH.
– Izdvajamo događaj od dana 24.02.2024. godine kada su policijski službenici u 00.54 sati postupajući po Naredbi
Osnovnog suda Brčko distrikta BiH izvršili pretres lica inicijala A.S. rođenog 1999. godine u Maoči, nastanjenog umjestu Ratkovići, opština Čelić, kao i jednog motornog vozila, te stambenog objekta koje ovo lice koristi. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu biti korišteni u krivičnom postupku i to: mobiln telefon, jedna digitalna vaga za precizno mjerenje, 20 komada tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu
drogu “Ekstazi”, te 39,869 grama biljne materije za koju je priliminarnim vještačenjem utvrđeno da se radi o
opojnoj drogi “Marihuana”, zatim 82,542 grama kremaste materije za koju je preliminarnim vještačenjem utvrđeno
da se radi o opojnoj drogi “Amfetamin Speed”. Navedeno lice je lišeno slobode, a protiv istog će Tužilaštvu Brčko
distrikta BiH biti podnešen Izvještaj zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja istavljanje u promet opojnih droga” iz člana 232. stav (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH
JAVNI RED I MIR:
– U izvještajnom periodu zabilježen je jedan jedan događaj narušavanja javnog reda i mira, kada su za dva lica
izdati prekršajni nalozi zbog počinjenog prekršaja iz člana 5. „Učestvovanje i izazivanje tuče” Zakona o javnom
redu i miru Brčko distrikta BiH.
SAOBRAĆAJ:
– U izvještajnom periodu nije bilo zabilježenih saobraćajnih nezgoda.
– Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su prilikom kontrole isključili ukupno 24 vozača i vozila. Od
toga 17 vozača koji su vozilima upravljali pod dejstvom alkohola od kojih je jedan upravljao vozilom i prije
sticanja prava na upravljanje, zatim još dva vozača vozača jer su upravljali vozilima prije sticanja prava na
upravljanje, dva vozača jer su upravljali neregistrovanim vozilima, jednog jer nije imao naznačenu odgovarajuću
kategoriju u vozačkoj dozvoli, i jednog koji je upravljao vozilom nakon isteka važnosti potvrde o registraciji.