Pojačana kontrola brzine kretanja vozila u periodu od 08.04.2024. godine do 14.04.2024. godine

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka
iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u

naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:
DAN / D A T U M VRIJEM
E
MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK
08. 04. 2024. godine 08-10 Potočari-Ražljevo
20-22 Cerik-Arizona

UTORAK
09.04.2024. godine

10-12 Donji Brezik (Semberska)
19-21 Brka-G.Rahić-Maoča

SRIJEDA
10.04.2024.godine

14-16 D.Rahić-Ulice
21-23 Potočari-D.Dubravice

ČETVRTAK
11. 04. 2024.godine

10-12 Omerbegovača-Boće
19-21 Brka (Malezijski put)

PETAK 07-09 Boće-Štrepci

12. 04. 2024.godine 20-22 Brčko-Bukvik

SUBOTA
13. 04. 2024.godine

09-11 Bukvik-Cerik
19-21 Donji Brezik (Semberska)

NEDELJA
14. 04. 2024.godine

11-13 Brka-Rahić-Maoča
21-23 Juli-Grčica

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina
(ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola
brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.
Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i
nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije
stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je
pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski
samostalno radi i registruje prekršaje.