Pojačana kontrola brzine kretanja vozila u periodu od 04.03.2024. godine do 10.03.2024. godine

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka
iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila unaseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:
DAN / D A T U M VRIJEM
E
MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK
04. 03. 2024. godine 09-11 D.Brezik (Semberska)
20-22 Bukvik-Dubrave

UTORAK
05. 03. 2024. godine

12-14 Brka-G.Rahić-Maoča
19-21 Grbavica-D.Rahić-Ulice

SRIJEDA
06. 03. 2024. godine

08-10 Potočari-Ražljevo
20-22 Brka-Ulović

ČETVRTAK
07. 03. 2024.godine

15-17 Dubrave -Cerik
20-22 Boće-Boderište

PETAK
08. 03. 2024.godine

12-14 Donji Brezik-Ražljevo
19-21 D.Brezik (Semberska)

SUBOTA
09. 03. 2024.godine

08-10 Brka-Bukvik
20-22 Potočari-Dubravice

NEDELJA
10. 03. 2024.godine

09-11 Grčica-Potočari
19-21 Brod-Malezijski put

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina
(ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola
brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.
Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i
nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije
stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je
pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski
samostalno radi i registruje prekršaje.