PBD BiH realizovala akciju kodnog naziva “HAJDUK”

Policija Brčko distrikta BiH je nakon više zaprimljenih prijava o provalnim krađama koje su se dogodile u
vikend kućama na području mjesta Sandići u periodu od decembra 2023. godine do 27.03.2024. godine,
pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH, preduzela planske i sistemske aktivnosti, koje su rezultirale
realizacijomPolicija Brčko distrikta BiH je nakon više zaprimljenih prijava o provalnim krađama koje su se dogodile u
vikend kućama na području mjesta Sandići u periodu od decembra 2023. godine do 27.03.2024. godine,
pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH, preduzela planske i sistemske aktivnosti, koje su rezultirale
realizacijom akcije kodnog naziva “HAJDUK”.
Tokom akcije rasvijetljena je serija krivičnih djela “Teška krađa” iz člana 281. stav (1) u vezi sa članom
55. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, a koje su izvršene u mjestu Sandići, zaseok Krušik. Na mjestu
izvršenja krivičnih djela, slobode je lišeno lice inicijala N.V. rođen 1971. godine iz Brčkog, zbog
postojanja osnova sumnje da je u pomenutom vremenskom periodu izvršio navedena krivična djela. Ovo
lice je inače povratnik u vršenju ovakvih i sličnih krivičnih djela.
Tokom realizacije akcije pronađena je i privremeno oduzeta veća količina predmeta i to razni električni i
drugi alati, posuđe, odjeća, te razna druga kućanska oprema i pribor, hrana, piće i drugo, a za koje postoji
osnov sumnje da potiču iz provalnih krađa i koje je izvršilac odnosio iz vikend kuća.
Nad licem N.V. izvršena je kriminalistička obrada, te će uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti
predato u dalju nadležnost Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.
Policija Brčko distrikta BiH poziva građane, koji posjeduju imovinu na području mjesta Sandići i Trnjaci,
da ukoliko su u prethodnom periodu takođe imali slične situacije krađe njihove imovine, da to prijave
Policiji Brčko distrikta BiH pozivom na telefonske brojeve 049/233-200 ili 122.
Tokom akcije rasvijetljena je serija krivičnih djela “Teška krađa” iz člana 281. stav (1) u vezi sa članom
55. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, a koje su izvršene u mjestu Sandići, zaseok Krušik. Na mjestu
izvršenja krivičnih djela, slobode je lišeno lice inicijala N.V. rođen 1971. godine iz Brčkog, zbog
postojanja osnova sumnje da je u pomenutom vremenskom periodu izvršio navedena krivična djela. Ovo
lice je inače povratnik u vršenju ovakvih i sličnih krivičnih djela.
Tokom realizacije akcije pronađena je i privremeno oduzeta veća količina predmeta i to razni električni i
drugi alati, posuđe, odjeća, te razna druga kućanska oprema i pribor, hrana, piće i drugo, a za koje postoji
osnov sumnje da potiču iz provalnih krađa i koje je izvršilac odnosio iz vikend kuća.
Nad licem N.V. izvršena je kriminalistička obrada, te će uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti
predato u dalju nadležnost Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.
Policija Brčko distrikta BiH poziva građane, koji posjeduju imovinu na području mjesta Sandići i Trnjaci,
da ukoliko su u prethodnom periodu takođe imali slične situacije krađe njihove imovine, da to prijave
Policiji Brčko distrikta BiH pozivom na telefonske brojeve 049/233-200 ili 122.