Održana XXXVI redovna sjednica Skupštine općine Šamac:

U Šamcu je održana 36. redovna sjednica Skupštine općine na kojoj su vijećnici razmatrali 25 točaka dnevnog reda. Predsjednik Skupštine Simo Varadinović kaže da je ovo jedna od najopsežnijih sjednica u ovom saborskom mandatu, ali da su sve točke dnevnog reda dobile podršku vijećnika, što je najvažnije.
Novinarima je nakon sjednice rekao da su donijeli odluku i usvojili Strategiju poboljšanja položaja starijih osoba za razdoblje 2024.-2028. budući da su u općini Šamac prepoznali da su osobe treće životne dobi najbrže rastuća populacija, krenuli su u izradu Strategije zajedno sa Švicarskim Crvenim križem, Udrugom umirovljenika, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad i općinski Crveni križ. “Mi smo prva općina u Republici Srpskoj koja je donijela ovakav strateški dokument koji se odnosi na starije osobe, a koji će sigurno poboljšati socijalni i socijalni status ovih osoba. Strategija je usklađena s republičkom strategijom”, kaže Varadinović. Varadinović je napomenuo da je na sjednici Skupštine usvojen Program izobrazbe vijećnika za 2024. godinu, gdje smo definirali tri teme. „Prva i vrlo važna tema je upoznavanje vijećnika s aplikacijom e-građanin koja će omogućiti puno veću participaciju građana u radu skupštine i lokalne samouprave. Druga tema je vezana uz temu etičkog kodeksa, a treća je osposobljavanje i planiranje proračuna naše općine“, kaže Varadinović. Podsjetio je da su vijećnici jednoglasno podržali Izvješće o radu Skupštine općine za 2023. godinu, te dodao da je plan rada Skupštine za 2023. godinu ostvaren u stopostotnom iznosu. “Danas smo izmijenili Odluku o vijećničkim naknadama i vijećnička naknada je povećana sa/s 300 na 350 KM sukladno usvojenom proračunu koji smo planirali za ovu godinu. “I dalje smo među općinama u RS-u koje imaju najniže vijećničke naknade, čak i s ovim povećanjem”, kaže Varadinović. Pročelnica Odsjeka za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Vedrana Mihaljčić ističe da su na sjednici skupštine donesena tri programa koji se donose početkom svake godine, a nakon usvajanja proračuna. “Riječ je o Programu održavanja rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta u tijeku 2024. godine, koji uključuje redovno održavanje makadamskih i asfaltiranih cesta, za čije potrebe je predviđeno cca 150.000 KM, a sastavni je dio ovog programa je nabavka i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, za što je ovim programom predviđeno oko 35.000 KM”, kaže Mihaljčićeva. Dodala je da je za program realizacije i financiranja zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu planirano ukupno oko 350.000 KM.
Na redovnoj sjednici Skupštine vijećnici su, između ostalih, izglasali Odluku o financiranju dijela troškova redovnog rada političkih stranaka koje imaju odbornike u Skupštini općine Šamac i pokrivanju dijela troškova izborne kampanje za izbor vijećnika iz Proračuna Općine Šamac za 2024. godinu, Odluke o ekonomskim cijenama usluga Javne predškolske ustanove „Radost“ za 2024. godinu, te Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim naknadama.
Podršku vijećnika dobili su Program obavljanja i financiranja zajedničke komunalne potrošnje na području općine Šamac za 2024. godinu, Program mjera sustavne preventivne dezinsekcije i deratizacije, Program mjera za sprječavanje i suzbijanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti na području općine Šamac za 2024. godinu, te niz drugih bitnih točaka za rad i život ove lokalne zajednice.
Svetlana Pavlović, dipl. novinar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)