ODRŽAN PRVI NASTAVAK 57. REDOVITE SJEDNICE

Skupština Brčko distrikta BiH održala je prvi nastavak 57. redovite sjednice na kojem
je dala suglasnost na Odluku o usklađivanju plaća radnika Fonda zdravstvenog osiguranja
Distrikta s minimalnom plaćom, kao i na Pravilnik o kriterijima i načinu obračuna naknade
troškova prijevoza na posao i s posla u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta.
Suglasnost Skupštine dobila je i Odluka o izmjeni i dopuni cjenika parkiranja Javnog
poduzeća „Ceste Brčko“ kojom je pacijentima Bolnice omogućeno besplatno parkiranje na
bolničkom parkingu u trajanju od dva sata.
Suglasnost na ovaj cjenik dana je uz Zaključak kojim se obvezuje Javno poduzeće
„Ceste Brčko“ da u roku od 60 dana dostavi Skupštini novi cjenik usluga i način naplate s
prijedlozima o pogodnostima za određene kategorije građana Distrikta.
Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da su se na sjednici čuli različiti prijedlozi
da određene kategorije građana budu oslobođene od plaćanja parking mjesta te da se nada da
će Skupština u predviđenom roku dobiti od Cesta kvalitetan prijedlog novog cjenika.
Ravnatelj Javnog poduzeća „Ceste Brčko“ Vlado Jeftić rekao je da će novi cjenik
parkiranja ovo Poduzeće izraditi u suradnji s Vladom i Skupštinom, kako bi se građanima
Distrikta osigurao primjeren parkirališni sustav s prihvatljivim cijenama parkiranja.
Skupština je dala odobrenje na Završni račun JP „Ceste Brčko“ za 2023. godinu, kao i
na uvjete javnog natječaja za imenovanje ravnatelja JP Ceste na razdoblje od četiri godine.
Usvojen je Plan rada turističke organizacije Brčko distrikta za 2024. godinu.
Predsjednik Upravnog odbora Turističke organizacije Distrikta Aleksandar Đurić
rekao je da je fokus Plana rada na međunarodnoj suradnji i suradnji s turističkim zajednicama
u okruženju, kreiranju ponude za receptivni turizam tur-operatora i turističkih agencija kao i
na promociji na tržištu.

Usvojena su i sljedeća izvješća:
1. Izvješće o ocjeni rada voditelja Policije Brčko distrikta za 2023. godinu

2. Izvješće o radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu za
razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2023. godine
3. Izvješće o naknadnom pregledu provedbe preporuka iz Izvješća revizije učinka
„Upravljanje strategijama Distrikta“
4. Izvješće o radu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2023. godinu
5. Financijsko izvješće Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2023. godinu
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2023. godinu.
Termin drugog nastavka 57. redovite sjednice bit će naknadno utvrđen.