Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom održano predavanje o prednostima 3D štampe

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta Istočno Sarajevo danas su eminentni stručnjaci iz oblasti informatike i programiranja iz Beograda održali predavanje o prednostima 3D štampe kao i idejama budućnosti koje se realizuju tehnologijom sadašnjosti.

Svetozar Koleser, jedan od predavača kaže da je 3D štampa danas vrlo bitan element industrije 4.0.

„Radi se o novom načinu proizvodnje koja je u našem regionu prilično nova stvar, dok u svijetu postoji nekoliko desetina godina i koristi se intenzivno u idustriji za smanjenje troškova proizvodnje, ubrzanje razvoja proizvoda i za proizvodnju jedinstvenih proizvoda u svijetu“, kaže Koleser.

Dejan Tešić, prodekan za naučno istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Brčkom naglašava da je ovo nastavak njihovih naučno istraživačkih aktivnosti koje će biti od velike koristi za buduće aplikacije projekata kojima idu ka sredstvima Evropske unije.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom prof. dr Srđan Lalić pojašnjava da je cilj ovih predavanja da studentima ukažu na značaj primjene informatike u ekonomiji.

„Za Ekonomski fakultet u Brčkom ova predavanja su bitna kako bi dodatno – dubinski istražili tržište rada i kako bi veoma brzo krenuli u modernizaciju postojećeg studijskog programa i već za narednu generaciju bili spremni da ono što uče na fakultetu mogu da primjenjuju u praksi“, istakao je Lalić.

Prof. Lalić kaže da su svjesni da je informatika duboko zagazila u sve pore života, pa tako i ekonomiju.

Predavanje, održano u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Brčkom, je bilo namijenjeno učenicima srednjih škola sa područja distrikta Brčko i studentima Ekonomskog fakulteta iz Brčkog.