Kongres Vijeća Europe pokrenuo novi projekat u Bosni i Hercegovini

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe je 23.02.2022. godine organizirao online konferenciju povodom pokretanja novog projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“.

Ovaj projekat će promovirati nove demokratske pristupe, otvorenost vlasti, javnu etiku, transparentnost i inkluzivan pristup u donošenju lokalnih politika u zemlji.

Projekat se nadovezuje na prethodni projekat Kongresa koji je bio fokusiran na podršku obnovi demokratije u Gradu Mostaru kroz organizaciju Skupštine građana, prvu ove vrste na prostoru jugoistočne Europe. Projektom će se podstaći i ostale lokalne zajednice širom zemlje da realiziraju deliberativnu demokratiju na lokalnom nivou. U suradnji sa savezima općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Kongres će pružiti podršku lokalnim zajednicama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta lokalnih vlasti.

Andreas Kiefer, generalni sekretar Kongresa, izrazio je zadovoljstvo što će Kongres nastaviti podržavati napore grada Mostara, kao i još jednu lokalnu vlast u Bosni i Hercegovini koja je zainteresirana za jačanje demokratskih procesa putem inovativnog modela deliberacije građana. Kongres će pružiti podršku putem ekspertize i peer-to-peer razmjene sa drugim europskim zemljama i regionima, poput Sjeverne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su se realizirali slični procesi. Kiefer je također naveo da se Kongres raduje zajedničkom radu sa savezima općina i gradova te zajedničkom promicanju nove kulture upravljanja lokalnim zajednicama koja će približiti vlast građanima.

Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, informirala je prisutne o usvajanju novog Akcionog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu u 12. mjesecu 2021. godine, te naglasila da Vijeće Europe ostaje posvećeno u pružanju podrške partnerima u Bosni i Hercegovini u cilju postizanja pozitivnog i svrsishodnog poboljšanja u oblastima ljudskih prava, vladavine prava, te demokracije. Urumova je takođe podsjetila da u 2022. godini, Bosna i Hercegovina obilježava 20 godina od članstva u Vijeću Europe te se referirala na postignute rezultate kao i na obaveze koje predstoje.

Konferenciji je prisustvovalo 110 učesnika (načelnici, predstavnici skupćina i lokalnih samouprava, međunarodni predstavnici, predstavnici organizacija civilnog društva, studenti) koji su razmijenili informacije o ključnim principima otvorene, inkluzivne i transparentne lokalne uprave. Također, fokus je bio i na konkretnim modelima za poticanje demokratskih inovacija kroz proces deliberacije i na poboljšanje kvaliteta lokalne uprave jačanjem kapaciteta lokalnih vlasti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)