„Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH“

U sklopu projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH“ kojeg implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u Brčkom su održane trodnevne edukativne radionice.

Radionice su imale za cilj unaprjeđenje znanja, vještina i sposobnosti nadležnih ministarstava, relevantnih institucija i ostalih bitnih aktera za uspostavljanje sistema monitoringa i evaluacije, te sistemsko praćenje i vrednovanje uloženih resursa, aktivnosti, rezultata i efekata javnih politika u oblasti razvoja MSP, te rezultata, ishoda i efekata grantova/poticaja/subvencija za MSP.

„U BiH je samo četiri posto preduzeća potpuno digitalizovano, dok je 24 u procesu digitalizacije, a 72 posto još uvijek nije krenulo putem digitalizacije što utiče na smanjenje njihove konkurencije koja ih prestiže. Potrebno je krenuti tim putem, sa investicijama, jer to je dugotrajan proces koji traži dosta znanja od menadžmenta i radnika”, rekao je Bojan Vojvodić projektmenadžer.

Kao jedan od razloga malog broja digitalizovanih preduzeća, Vojvodić ističe taj da javne politike u Distriktu nisu dovoljno usmjerene na proces digitalizacije. On kaže da bi ih trebalo vremenom modernizovati, prilagođavati, napraviti dijelove koji se tiču digitalizacije, zelene tranzicije, cirkularne ekonomije jer se u tom smislu pomaže Vladi Brčko distrikta BiH da kroz dijalog sa malim i srednjim preduzećima dođe do određenih zaključaka kako mjere podrške prilagoditi malim i srednjim preduzećima.

Prilagođavanje usluga potrebama malih i srednjih preduzeća zahtijeva dobro razumijevanje i analizu – zaključak je sa današnje završne radionice, a iz njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) izrazili su nadu da će ovakvi događaji doprinijeti poboljšanju usluga poslovne podrške za mala i srednja preduzeća, te podržati njihov rast i razvoj.

Na radionicama pored predstavnika GIZ-a učešće su uzeli i predstavnici Jedinice za implementaciju projekata pri Razvojno-garantnom fondu BiH, Pododjeljenja za privredni razvoj, Privredne komore i drugih institucija kao i predstavnici malih i srednjih preduzeća.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)