Informativni sastanak novinara s područja Brčko distrikta Članovi Udruge BH novinari održali informativni sastanak s novinarima s područja Brčko distrikta

Informativni sastanak novinara s područja Brčko distrikta održan je danas u Brčkom u organizaciji BH novinara i Linije za pomoć novinarima, a u okviru USAID-ovog Programa podrške nezavisnim medijima u Bosni i Hercegovini.

„Ovaj Program koji financira američka vlada odnosi se prvenstveno na pravnu podršku i zaštitu novinara, a uključuje niz mjera i usluga koje su svim novinarima na području Bosne i Hercegovine dostupne. Te usluge podrazumijevaju besplatnu pravnu pomoć koju realiziramo kroz mjeru naših odvjetnika, a koji zastupaju novinare u kriznim situacijama“, kazao je pravnik Feđa Alikadić ispred Linije za pomoć novinarima, dodajući kao se to uglavnom ogleda u tužbama za klevetu kojima su novinari danas u velikoj mjeri izloženi.

PR udruge BH novinara Brankica Smiljanić ovim putem je pozvala sve novinare, kojima je to primarna djelatnost, ali i one koji to rade honorarno, da se učlane u ovu udrugu kako bi u svakom trenutku imali zaštitu u slučaju nekih sudskih postupaka, ali i niz drugih aktivnosti kao što su novinarske akademije za studente, kao i kroz mrežu novinarki koju su osnovali, koja je vrlo bitna u današnje vrijeme.

„Vrlo je važno da novinari znaju na koji način se mogu zaštititi, da blagovremeno informiraju Liniju za zaštitu novinara, kako bi iz udruge BH novinara i upravnog odbora u što kraćem roku reagirali, a obično u roku od 24 do 48 sati, već se javno oglase kako bi se novinari što prije osjetili zaštićeno“, kazao je Admir Kadrić, predsjednik Kluba novinara Bosanska Posavina.

Cilj ovih aktivnosti jeste da se novinari i novinarke upoznaju s aktivnostima BH novinara kroz jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara.