Posavina u srcu !

Prekinuta 25. redovita sjednica Skupštine. Nastavak za 15 dana.

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su danas na 25. redovitoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH u prvom čitanju, dok je razmatranje Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u drugom čitanju odloženo za narednu sjednicu Skupštine.

Skupština je jednoglasno prihvatila Deklaraciju o osudi govora mržnje čiji je predlagač Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava. Nenad Kojić, predsjedatelj ovog povjerenstva rekao je da u BiH do sada jedino Brčko distrikt nije imao ovu deklaraciju.

Deklaracija sadrži objašnjenja o tome što podrazumijeva govor mržnje i preporuke kako bi trebali postupati tijela vlasti, institucije i nositelji javnih funkcija u borbi protiv govora mržnje – rekao je Kojić. On je dodao da do sada u Brčko distriktu nije bilo slučajeva izrazitog govora mržnje što je u svojoj diskusiji naglasio i zastupnik Zijad Nišić.

Govor mržnje je ubitačna strategija podjela, netolerancije i međusobnog nepovjerenja i mi u Brčko distriktu nemamo zabilježene takve stilove komunikacije kako u politici tako ni u ponašanju medija koji su veoma zaslužni da govor mržnje ovdje nije zaživio – istakao je Nišić.

Skupština je, na prijedlog zastupnice Slobodanke Ćurčić razmatrala Informaciju o kapitalnim projektima koji već dulje vrijeme nisu realizirani i donijela zaključak kojim je zadužila Vladu da na temelju rasprave dostavi svoju informaciju o stanju svakog pojedinačnog kapitalnog projekta. U zaključku je navedeno da će Vlada dostaviti prijedlog mjera za poboljšanje procesa predlaganja i kandidiranja kapitalnih projekata u proračunu Brčko distrikta i da je zadužena da predloži izmjene propisa s ciljem otklanjanja problema. Rok za realizaciju ovog zaključka je 21 dan, odnosno do prve redovite sjednice Skupštine u prvoj polovici ožujka ove godine.

Zastupnici Skupštine usvojili su Izvješće o radu Direkcije za financije za 2017. godinu. Usvojen je i prijedlog odluke o poništenju javnog poziva za izbor člana Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH iz reda građana.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda više točaka je povučeno i bit će razmatrano na narednoj sjednici Skupštine, među kojima je i suglasnost na prijedlog odluke o imenovanju jednog od predloženih kandidata za zamjenika voditelja Policije Brčko distrikta BiH, prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja i Izvješće o radu Nadzornog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2017. kao i set informacija o provođenju okvirnih zakona u oblasti obrazovanja.

Prije početka naredne redovite sjednice Skupštine, za 15 dana, bit će razmatrane i tri točke dnevnog reda koje su utvrđene dnevnim redom današnje 25. redovite sjednice: davanje suglasnosti na odluku o usvajanju cjenika usluga parkiranja, Informacija o realizaciji skupštinskih zaključaka i Inicijativa za izmjenu Zakona o visine stope zatezne kamate.