Posavina u srcu !

„Dan sigurnijeg interneta“

U cilju promocije sigurnijeg i odgovornijeg korištenja interneta-online tehnologija i mobilnih telefona, posebno među djecom i mladima, širom svijeta se u mjesecu veljači obilježava „Dan sigurnijeg interneta“.

Kroz različite aktivnosti, u suradnji sa Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, Policija Brčko distrikta BiH upoznaje mlade, posebno učenike, kao i nastavnike i roditelje, o opasnostima po njihovu osobnu i imovinsku sigurnost, koje se mogu pojaviti na internetu.

Naime, u sklopu ovih radnji Policija Brčko distrikta BiH je na internet stranici Policije Brčko distrikta BiH, www.policijabdbih.gov.ba, ranije postavila upustva za “sigurni internet”.

S tim u vezi, dana 08.02.2018. godine, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH, će u JU Tehnička škola učenicima održati prezentaciju (sa primjerima iz prakse), o mogućim sigurnosnim prijetnjama na internetu. U sklopu prezentacije učenici će biti upoznati kako da sigurno koriste internet za pretraživanje, učenje i zabavu. Pored toga biti će data praktična rješenja kako da se isti zaštite na internetu, kao i informacije kako i gdje zatražiti pomoć (odnosno podnijeti prijavu) u slučajevima nastalih sigurnosnih problema.