Posavina u srcu !

Tijekom jučerašnjeg dana provedene pojačane aktivnosti Policije u prometu, sa akcentom na nepropisno pariranje vozila

U skladu sa ranijim analizama stanja u prometu, a imajući u vidu da pojedini neodgovorni vozači nepropisno parkiraju vozila čime onemogućavaju nesmetano odvijanje prometa na području Brčko distrikta BiH, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su tijekom jučerašnjeg dana (17.01.2018. godine), proveli aktivnosti pojačane kontrole sudionika u prometu, sa posebnim akcentom na nepropisno parkirana vozila.

U ovim radnjama, vozačima koji su počinili prekršaje iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, odnosno nepropisno parkirali vozila, izdato je 60 prekršajnih naloga, upozoreno je 5 vozača i jedno vozilo je premješteno specijalnim vozilom „Pauk”.

S obzirom na navedeno, obavještavamo vozače da će Policija Brčko distrikta BiH i u budućem periodu nastaviti są navedenim pojačanim aktivnostima.

Ovom prilikom apeliramo na sve sudionike u prometuu (vozače i pješake) da se pridržavaju prometnih propisa.