Posavina u srcu !

Održana 34. izvanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 34. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila zaključak kojim daje suglasnost na amandman Kluba zastupnika SNSD-a na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Suština ovoga zakona jeste da se osiguraju uvjeti za pružanje usluga parkiranja na javnim površinama na prostoru Distrikta na način da ta usluga bude u skladu s presudom Apelacijskog suda, koji je ranije osporio određena zakonska rješenja kada je u pitanju ova oblast. Zakonom je, između ostalog, predviđeno da se za onog korisnika koji nije platio uslugu parkiranja obvezno izdaje nalog u visini dnevne karte parkiranja, čija će cijena konačno biti utvrđena cjenikom Javnog poduzeća ‚Putevi Brčko‘“, rekao je gradonačelnik Siniša Milić.