Posavina u srcu !

Vlada održala 33. izvanrednu sjednicu

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas 33. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila niz odluka o davanju suglasnosti za angažiranje izvršitelja za obavljanje posebnih poslova u više odjela.

Usvojeno je i Izvješće o radu Vlade za 2017. godinu kao i Program rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2017. godini – IV. dio u Odjelu za gospodarski razvitak, šport i kulturu kao i Prijedlog odluke o usvajanju konačne rang-liste korisnika pomoći u stambenom zbrinjavanju raseljenih osoba koje se žele integrirati na razini lokalne zajednice za 2017. godinu.

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Smjernice za izradu nacrta odluke o postupku i metodologiji procjene utjecaja prilikom izrade propisa te primila k znanju Informaciju o statusu zamjenskih stanova u Brčko distriktu BiH, a riječ je o pojedinačnom slučaju. Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih dotacija za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 3018. godine u Kabinetu gradonačelnika.