Posavina u srcu !

Održana 32. izvanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju amandmana na Proračun Brčko distrikta BiH za 2017. godinu. U Proračunu Brčko distrikta BiH za 2017. godinu uvećava se financiranje u ukupnom iznosu od 5.351.302,52 KM, a rebalansirani proračun iznosi 247.321.235,20 KM.

Uslijed istjecanja roka važenja jednog broja projekata kapitalnog proračuna iz 2015. godine s 31. 12. 2017. godine ukazala se potreba da Vlada zanovi te projekte kako bi im se produžila važnost i u 2017., odnosno u 2018. godini, s obzirom na to da mi imamo trogodišnji kapitalni proračun, koji važi za fiskalnu godinu u kojoj je donesen i naredne dvije godine. Imali smo 163 takva kapitalna projekta“, istaknuo je Osman Osmanović, ravnatelj Porezne uprave Brčko distrikta BiH. Usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o imenovanju upravljačkog odbora Brčko distrikta BiH za realizaciju projekta koji se financira iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Vlada je dala suglasnost za angažiranje 26 osoba za obavljanje posebnih poslova u Odjelu za javnu sigurnost. Usvojen je prijedlog Izbornog povjerenstva za imenovanje kandidata za izradu strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u BiH i izradu akcijskog plana za provedbu strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u BiH.

Na prijedlog Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu usvojeni su Prijedlog odluke o izmjenama Programa subvencija gospodarskim subjektima koji nisu mogli ostvariti pravo na subvencije u 2016. godini zbog prestanka važenja Zakona o poticajima gospodarskog razvitka u Brčko distriktu BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Programa utroška sredstava tekućih dotacija u Odjelu za gospodarski razvitak, šport i kulturu – IV. dio.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na projektni zadatak za izradu nacrta strategije razvoja Brčko distrikta BiH za razdoblje 2018. – 2015. godine.

Vlada je dala suglasnost na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad izvan radnog vremena te primila k znanju Informaciju o stanju u zdravstvenoj zaštiti, koja će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru.