Posavina u srcu !

Akcija upozoravanja na opasnosti prilikom korištenja pirotehničkih sredstava

U okviru rada policije u zajednici, Policija Brčko distrikta BiH je, i ove godine, u suradnji sa Timom za deminiranje (Odjel za javnu sigurnost), Vlade Brčko distrikta BiH, pokrenula zajedničku akciju upozoravanja učeničke populacije sa opasnostima prilikom korištenja pirotehničkih sredstava.

Akcija se provodi u osnovnim školama na području Brčko distrikta BiH, gdje se kroz različita predavanja (i radionice) učenicima ukazuje na opasnosti kome mogu nastupiti prilikom uprabe pirotehničkih sredstava.

U sklopu poduzimanja ovih aktivnosti se, između ostalog, kroz predavanja se objašnjavaju zakonske odredbe u koje se odnose na pirotehnička sredstava, upozorava na opasnosti i povrede i koje mogu nastupiti pri korištenju pirotehničkih sredstava, te se daju se instrukcije roditeljima i nastavnicima kako postupati u ovoj oblasti.

Imajući u vidu da se bliže vjerski i novogodišnji blagdani, Policija Brčko distrikta BiH poziva građane da se suzdrže od uprabe bilo koje vrste pirotehničkih sredstava i na taj način doprinesu prijatnijoj i sigurnijoj okolini kao i proslavi predstojećih blagdana.

Informacije o navedenom možete pogledati i na internet stranici Policije Brčko distrikta BiH, www.policijabdbih.gov.ba