Posavina u srcu !

Skupština Brčko distrikta BiH završila 20. i započela 21. redovitu sjednicu

Skupština Brčko distrikta BiH završila je jučer, kasno poslijepodne 20. redovitu sjednicu Skupštine na kojoj je razmatrana Informacija Direkcije za financije Brčko distrikta BiH o trošenju javnih sredstava po osnovi dotacija i subvencija u razdoblju od 2014. do 2017. godine.

Zastupnici su ukazali na potrebu smanjenja izdvajanja proračunskih sredstava za ove namjene, a načini na koje će to biti osigurano trebali bi biti predloženi prije usvajanja proračuna za iduću godinu. U nastavku 20. redovite sjednice usvojen je Nacrt zakona o dopuni Zakona o zastupnicima Skupštine, kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o naknadama i plaćama korisnika proračunskih sredstava u Skupštini. Nacrti ovih zakona usvojeni su u prvom čitanju, a odnose se na mogućnost profesionalizacije mandata zastupnika koji ostvaruju pravo uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Skupštini i na ostvarivanja prava koja prilikom odlaska u mirovinu sukladno Zakonu o naknadama i plaćama imaju korisnici proračunskih sredstava Skupštini Brčko distrikta BiH.

Nakon završetka 20. započela je 21. redovita sjednica Skupštine. Poslije razmatranja zastupničkih pitanja i odgovora usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 40.950,00 KM iz sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu u svrhu sanacije kanalizacijskog voda u mjesnoj zajednici Donji Brezik. Riječ je o sanaciji oštećenja nastalih zbog odrona koji ugrožava stambene objekte i komunalnu infrastrukturu u dijelu ove mjesne zajednice.

Razmatranje ostalih točaka utvrđenih dnevnim redom 21. redovite sjednice Skupštine bit će nastavljeno idućeg tjedna.