Posavina u srcu !

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila rebalans na Proračun za 2017. godinu.

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta usvojili su, na izvanrednoj sjednici, rebalans Proračuna za 2017. godinu nakon čega Proračun, utvrđen u iznosu od 232.348.523 KM sada u iznosu 241 969 932,68 KM.

Planirani prihodi uvećani su za sredstva koja potječu od sukcesije, odnosno dijela sredstava klirinškog duga Rusije prema bivšoj Jugoslaviji koji je pripao Brčko distriktu BiH u iznosu od 6 210 205,19 KM. Sa ovim sredstvima ukupni prihodi Proračuna za 2017. godinu iznose 218 966 653,19 KM.

Usvojenim rebalansom u Proračun 2017. godine su uvrštena sredstva Svjetske banke namijenjena za projekte žurnog oporavka od poplava u iznosu od 3 311 204,49 KM. Ravnatelj Direkcije za financije Mato Lučić rekao je da se prebacivanjem sredstava Svjetske banke u ovu fiskalnu godinu osigurava njihova operativnost u iduće dvije godine što će omogućiti da se realiziraju projekti koji su u tijeku. Istaknuo je da sredstva ostvarena uštedama na plaćama iznose 5 189 067 KM, a smanjenje na sredstvima rezervi 914 615 KM.

Rebalansom proračuna za 2017. godinu sredstva od sukcesije raspoređena su na prvu fazu novog kapitalnog projekta, izgradnje multifunkcionalne dvorane, dok su sredstva ostvarena uštedama raspoređena odjelima i institucijama, za poticaje poljoprivredi, troškove sudskih presuda i rješenja, jednokratne novčane pomoći razvojačenim braniteljima.

  • Velika je vrijednost ovog rebalansa koji sredstvima od sukcesije rješava veoma bitan infrastrukturni projekt, multifunkcionalnu dvoranu s otvorenim i zatvorenim bazenima u koji će u prvoj fazi biti uloženo 6 210 000 KM. Ukazala se i potreba da se osigura 2 000 000 KM za realizaciju poticaja u poljoprivredi i 300 000 KM za jednokratne novčane pomoći razvojačenim braniteljima iz sve tri populacije - rekao je Esed Kadrić predsjednik Skupštine.

Nakon usvajanja amandmana na Proračun za 2017. godinu, na izvanrednoj sjednici Skupštine usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.