Posavina u srcu !

Usvojene Smjernice za pravilnik o uvjetima za rad ustanova za smještaj starih osoba

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 28. redovite sjednice Smjernice za izradu nacrta pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad ustanova socijalne skrbi za smještaj odraslih i starih osoba.

Ciljevi koji se pravilnikom postižu su:

  1. uvjeti u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za početak rada i obavljanje djelatnosti ustanova

  2. normativi i standardi prostora i opreme za obavljanje djelatnosti

  3. normativi i standardi ishrane korisnika ustanova

  4. normativi i standardi sredstava za održavanje osobne higijene korisnika, prostora i opreme ustanove

  5. normativi u pogledu stručnih i drugih radnika ustanove.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu poslovnog prostora, uređaja i opreme za obavljanje trgovinske djelatnosti u Brčko distriktu BiH.

Na prijedlog Povjerenstva za vrijednosne papire Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o ovlaštenim sudionicima na uređenom tržištu.

Na 28. redovitom zasjedanju usvojen je i Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na Nacrt strateškog plana ruralnog razvitka BiH od 2018. do 2021. godine, kao i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog strategije BiH za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Smjernice za izradu nacrta odluke o postupku i metodologiji procjene utjecaja prilikom izrade propisa nakon rasprave povučene su s dnevnog reda uz zaključak da Zakonodavni ured Vlade Brčko distrikta u roku od 15 dana organizira prezentaciju za članove Vlade i nositelje poslova u nadležnim institucijama za izradu propisa kako bi se detaljnije upoznali sa smjernicama koje se odnose na izradu spomenute odluke.

Točka dnevnoga reda koja se odnosi na izjašnjavanje o prijedlogu Policije Brčko distrikta BiH o obnovi Policijskog odbora odgođena je za sljedeći nastavak 28. sjednice Vlade.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 27. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu. Temeljni cilj je usklađivanje iznosa proračuna za 2017. godinu s odlukama o usvajanju amandmana na Proračun za 2017. godinu.