Posavina u srcu !

Usvojene odluke za stambeno zbrinjavanje braniteljskih kategorija

Vlada Brčko distrikta BiH jutros je održala 25. i 26. izvanrednu sjednicu na kojima je usvojila Odluku o utvrđivanju kriterija i Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju demobiliziranih branitelja i članova obitelji umrlog demobiliziranog branitelja u Brčko distriktu BiH.

Za ove namjene iz proračuna Brčko distrikta BiH izdvojeno je 200.000 KM.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o utvrđivanju kriterija te Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju obitelji poginulih branitelja, ratnih vojnih invalida i članova obitelji ratnih vojnih invalida u Brčko distriktu BiH. Za ove namjene iz proračuna je izdvojeno 600.000 KM.

Senad Bešić, voditelj Službe za braniteljsko-invalidsku skrb Vlade Brčko distrikta BiH, istaknuo je da je obveza ove Službe da u roku od sedam dana raspiše javni poziv, ali da će njegovo raspisivanje, kojim će pozvati demobilizirane branitelje, ratne vojne invalide i njihove obitelji da se prijave kako bi ostvarili pravo na novčanu pomoć, uslijediti već danas kako bi sredstva bila što prije isplaćena.

Na izvanrednoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Odjelu za zdravstvo i ostale usluge za angažiranje tri izvršitelja za obavljanje posebnih poslova.

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za korištenje postojeće piste na dijelovima parcela na Brodu, kojim se predstavnicima EUFOR-a ova pista daje na korištenje.