Posavina u srcu !

Vlada usvojila Odluku o dodjeli dotacija za sufinanciranje projekata EU-a

Na 24. izvanrednoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju kriterija i proceduri za dodjelu dotacija za sufinanciranje projekata Europske unije i drugih donatora.

Predstojnica Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Delfa Dejanović rekla je da je u proračunu za tekuću godinu za ove namjene izdvojeno 50.000 KM.

Odjel će raspisati javni poziv na koji će se zainteresirane udruge iz Brčko distrikta BiH moći prijaviti, a svrha sredstava koja su izdvojena je da doprinesu unaprjeđenju procesa EU-a, ekonomskog i društvenog razvoja te borbi protiv korupcije“, istaknula je Dejanović.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Odjelu za europske integracije i međunarodnu suradnju za angažiranje jednog izvršitelja za obavljanje posebnih poslova.

U nastavku 27. redovite sjednice primljena je k znanju Informacija u oblasti šumarstva. Razmatranje i odobravanje Prijedloga odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH po projektu „Luka Brčko“ prebačeno je na dnevni red 28. redovite sjednice.

Na 28. redovitom zasjedanju Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju kriterija za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije prvog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH. Novčana sredstva koja se izdvajaju za ove namjene su 5.000 KM. „Odjel će objaviti javni poziv za prijave, a sredstva će biti ravnomjerno raspoređena“, rekao je predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović. Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava s pozicije Ostale dotacije pojedincima odobrenih proračunom Brčko distrikta BiH za 2017. godinu, odnosno sredstava namijenjenih učenicima generacije za osnovne i srednje škole. „Za osnovne škole predviđeno je 3.600 KM, odnosno po 300 KM za svakog učenika, a za srednje škole 2.000 KM“, dodao je Osmanović. Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o odobravanju isplate stipendija apsolventima koji su apsolventi školske 2017./2018. Stipendije će se isplaćivati u šest mjesečnih iznosa od po 200 KM ako student ranije ne završi studije.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju člana predstavnika Brčko distrikta BiH u Povjerenstvo za odabir sredstava dotacija za stambeno zbrinjavanje Roma u 2017. godini kao i Prijedlog odluke o imenovanju člana predstavnika Brčko distrikta BiH za rad na unošenju podataka (Projekt IPA 2014. – 2016.). Kod rasprave o Nacrtu zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima prekinuta je 28. redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH i bit će nastavljena.