Posavina u srcu !

Obavezna zimska oprema za vozila

U skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom o prometuu u zimskim uvjetima, od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine, na snazi je obaveza upotrebe zimske opreme za sva motorna vozila koja prometuju na javnim putevima. Pod zimskom opremom koju treba da imaju motorna vozila u zimskim uvjetima prema navedenom pravilniku, smatra se:

Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od 8 sjedišta, propisana je sledeća oprema:

-Zimski pneumatici na sva četiri kotača sa oznakom «M+S», čija dubina šara na gazećem sloju iznosi najmanje 4 mm.

-Gume sa ljetnim profilom čija dubina gazećeg sloja iznosi najmanje 4 mm i da u priboru moraju imati odgovarajuće lance za pogonske točkove.

Za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i autobuse, propisana je sledeća oprema:

-Zimski pneumatici na pogonskim kotačima, čija je dubina šare na gazećem sloju najmanje 4 mm, te u priboru odgovarajući lanci za pogonske točkove i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25-50 kg).

-Gume sa ljetnim profilom čija dubina šare na gazećem sloju iznosi najmanje 4 mm, a u priboru odgovarajući lanci i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25-50 kg).

Pod zimskim uvjetima, podrazumijeva se najmanje jedno od sledećih stanja:

-Kada pada snijeg i stvara se kora na kolovozu,

-Kada na većoj površini kolovoza ima ostataka ugaženog i zaleđenog snijega,

-Kada pada kiša i ledi se na kolovozu,

-Kada je kolovoz zaleđen.

Oprema za promet u zimskim uvjetima:

Bez obzira na vremenske uvjete sva motorna vozila moraju koristiti i posjedovati propisanu zimsku opremu u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.04. iduće godine.

Pozivamo vozače da pripreme vozila za vožnju u zimskim uvjetima, čime će izbjeći zakonske sankcije za nepoštivanje navedene obaveze, a istovremeno doprinijeti osobnoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu .