Posavina u srcu !

Održan nastavak 27. sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na nastavku 27. redovite sjednice Smjernice za izradu nacrta pravilnika o principima na kojima se temelji obavljanje djelatnosti javnih poduzeća u Brčko distriktu BiH.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvećanju faktora atraktivnosti za vrijednost nekretnina u postupku eksproprijacije za projekt „Obilaznica oko grada Brčko“.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju metodologije izrade organizacijskog plana tijela javne uprave Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju Povjerenstva za komasaciju Brčko distrikta BiH te Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje zakupnine za stan.

Predstojnica Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Jelena Nikić Damjanović istaknula je da ranije donesenom odlukom Vlade korisnici koji koriste stamene objekte Brčko distrikta BiH po modelu socijalnog neprofitnog stanovanja imaju mogućnost subvencioniranja zakupnine.

„Zbog toga je Vlada na prijedlog gradonačelnika danas usvojila odluku koja se ogleda u općim i posebnim kriterijima koje treba utvrditi, pravu na subvencioniranje zakupnine kao i izvorima financiranja. Ovo se odnosi na prethodno dodijeljene stambene jedinice, dakle zgradu koja je dodijeljena 2014. godine s 10 stambenih jedinica kao i nedavno dodijeljenu stambenu zgradu s 18 stambenih jedinica romskoj populaciji. Subvencioniranje je moguće u iznosu od 50 ili 100 %, a to će se utvrditi kroz provedeni postupak Odjela“, istakla je Nikić Damjanović.

Na današnjoj redovitoj sjednici usvojeni su i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radna tijela u okviru mehanizma koordinacije u procesu europskih integracija, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju zamjenika predstavnika Brčko distrikta BiH u Savjetodavno povjerenstvo za dug, Prijedlog zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na dokument „Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine“ kao i Prijedlog zaključka o davanju potpore na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključenja sporazuma o izmjenama i dopunama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save s nacrtom okvirnog sporazuma.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka kojim se Vlada Brčko distrikta BiH očituje pozitivno o pokretanju eventualnog pristupa BiH Sporazumu Traduki projekta za potporu i posredovanje u provedbi projekta u Jugoistočnoj Europi.

Primljena je k znanju Informacija o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za kolovoz 2017. godine.

Osman Osmanović, ravnatelj Riznice Brčko distrikta BiH, rekao je da su ostvareni ukupni prihodi za kolovoz tekuće godine 20.647.446 KM, odnosno za 2.230.220 KM više nego u istom periodu prošle godine. „Što se tiče rashoda, proračun je izvršen u iznosu od 11.520.195 KM ili za 1.571.000 KM manje nego u 2016. godini“, dodao je Osmanović.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija o postupcima javnih nabava u razdoblju od travnja do lipnja 2017. godine.

Srđan Blažić, predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove, naglasio je da je u navedenom razdoblju potpisano ugovora odnosno okvirnih sporazuma u iznosu od 2.492.000 KM. „Gledano u odnosu na prošlu godinu to je nešto manji iznos, ali smo u prvom kvartalu ove godine, za razdoblje od siječnja do lipnja imali najbolji rezultat u posljednjih pet godina“, dodao je Blažić.

Vlada je primila k znanju Informaciju o stjecanju uz nadoknadu nekretnina označenih kao k. č. broj 4005/2 i k. č. broj 4151/2, k. o. Brčko 4 – Privremeni registar.

Odobrene su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji kao i Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.

Usvojena je Informacija o podnesenim zahtjevima za dodjelu zamjenskog stana za uništen stan za koji nije izvršena procjena vrijednosti uništenog stana.

Usvojeni su prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja za angažiranje dva izvršitelja kao i za angažiranje sedam izvršitelja u Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo.