Posavina u srcu !

Vlada održala izvanrednu i redovitu sjednicu

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 21. izvanrednu sjednicu na kojoj su usvojeni Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i Prijedlog odluke o odobravanju Programa za postupanje pri odobravanju jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika djeci poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida u 2017. godini na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge.

Na prijedlog ovoga Odjela usvojeni su i Odluka o utvrđivanju kriterija kao i Program utroška sredstava za postupanje pri odobravanju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti razvojačenim braniteljima i članovima obitelji umrlog razvojačenog branitelja na području Brčko distrikta BiH.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška tekućih dotacija u Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo odobrenih Proračunom Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.

Članovi Vlade su na drugom nastavku 27. redovite sjednice usvojili Prijedlog odluke o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata na kredite poduzećima, poduzetnicima i nositeljima poljoprivrednih gospodarstava na području Brčko distrikta BiH.