Posavina u srcu !

Vlada usvojila odluku o izmjeni Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na drugom nastavku 26. redovite sjednice Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Brčko distriktu BiH.

Predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović pojasnio je da je riječ o usuglašavanju podzakonskih akata sa Zakonom o obrazovanju.

Zakon je uvjetovao da je maksimalan broj učenika u odjelu 29, a minimalan 18, dok na terenu imamo situaciju da u srednjim školama kod istih zanimanja dva odjela imaju po 17 učenika, koji se ne mogu spojiti u jedan odjel jer bismo kršili zakon. Izmjenama Pedagoških standarda bit će poboljšana kvaliteta same nastave. U svim školama gdje imamo dva ili više odjela istih zanimanja, npr. ekonomski tehničar, ako broj učenika padne ispod 18, predstojnik Odjela će na prijedlog Pedagoške institucije dati dozvolu da u tim slučajevima broj učenika bude ispod 18“, istaknuo je Osmanović.

Vlada Brčko distrikta BiH je, razmatrajući točku dnevnog reda koja se tiče Odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH po projektu „Luka Brčko“, usvojila Zaključak i oformila Radnu skupinu koja će još jednom pregledati dokumentaciju te dati odgovore na određena pitanja koja se tiču tehničkih rješenja.

Za predsjednika Radne skupine imenovan je predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu Pero Gudeljević, a članovi su Svjetlana Čivčić, predstojnica Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Sabrija Jašarević, predstojnik Odjela za javne poslove, Edin zaimović, predstojnik Odjela za javnu sigurnost, i Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije, a bit će uključen i menadžment „Luke Brčko“.

Radna će skupina imati zaduženje da još jednom pregleda sva tehnička rješenja kada je u pitanju kompletan projekt revitalizacije luke kako bi se otklonile eventualne nejasnoće koje neki od članova Vlade i Skupštine o tome imaju. Pojedini članovi Vlade su naveli da ne postoje građevinske dozvole, a ja odgovorno tvrdim da za tri projekta postoje građevinske dozvole, istina, neke su istekle, ali one se mogu obnoviti. Morat ćemo vidjeti kakve su primjedbe za trasu koja je tada napravljena i postoji li mogućnost da se napravi neka druga trasa, je li moguće da se to preprojektira, a sve u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, koja je već ranije upoznata s projektom. Četvrti projekt za koji ne postoji građevinska dozvola je projekt u vezi s kojim se neke sporne stvari rješavaju u hodu, a riječ je o cijepanju određenih parcela kako bi se mogao pokrenuti postupak proglašenja javnog interesa i eksproprijacije. Saznanje koje imam je da se to može vrlo brzo riješiti“, istaknuo je Gudeljević.

Sve odgovore na otvorena pitanja članovi Radne skupine dostavit će Vladi Brčko distrikta BiH kao informaciju.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 27. redovitu sjednicu na kojoj je dala suglasnost na zahtjev Upravnog odbora JZU „Zdravstvenog centra Brčko“, Brčko distrikt BiH, na Odluku o izboru i imenovanju najuspješnijeg kandidata za ravnatelja, prvog zamjenika ravnatelja i drugog zamjenika ravnatelja JZU „Zdravstvenog centra Brčko“, Brčko distrikt BiH. Za ravnatelja imenovan je Nihad Šibonjić, prvog zamjenika Dušan Stokić i drugog zamjenika Borislav Đulabić.