Posavina u srcu !

Usvojen Nacrt zakona o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhanskih proizvoda na javnim mjestima u Brčko distriktu BiH

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Nacrt zakona o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhanskih proizvoda na javnim mjestima u Brčko distriktu BiH. Nacrt ovog zakona usvojen je tijekom poslijepodnevnog zasjedanja na 18. redovitoj sjednici, koja je počela nakon što je tijekom prijepodneva završena 17. redovita sjednica.

Obrazlažući Nacrt ovog zakona, koji je predložio Klub zastupnika SDS, zastupnica Lidija Ljubojević je rekla da je nakana predlagatelja zaštita zdravlja građana Brčko distrikta BiH.

- U zadnje vrijeme imamo ekspanziju zloćudnih bolesti, što je za ovako mali prostor zabrinjavajuće. Nikotinski i duhanski proizvodi nisu jedini čimbenik rizika za nastanak zloćudnih bolesti, ali sigurno jesu jedan od čimbenika koji doprinosi porastu broja oboljelih od karcinoma i porastu kardiovaskularnih bolesti - rekla je zastupnica Ljubojević. Ona je posebno ukazala na činjenicu da sve više mlađa populacija boluje od kardiovaskularnih bolesti.

Tijekom diskusija kojima su podržali nužnost donošenja ovog propisa zastupnici su ukazali na potrebu produljenja roka za prilagodbu, posebno ugostiteljskih objekata koji će, nakon donošenja ovog propisa, biti dužni fizički odvojiti prostor u kome se mogu koristiti duhanski proizvodi od prostora u kome to neće biti moguće. Ova i druge izmjene u odnosu na usvojeni Nacrt osigurat će se kroz amandmane prilikom razmatranja ovog zakona u drugom čitanju.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji Brčko distrikta BiH po žurnom postupku, koji je predložilo skupštinsko Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije, povučen je s dnevnog reda radi dodatnog usuglašavanja predloženih rješenja.

Zastupnici su dali suglasnost na Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“ koja će ovom poduzeću omogućiti da poslove vezane za udomljavanje pasa obavlja i s odgovarajućim agencijama iz inozemstva. Dana je i suglasnost na Odluku o dopuni Statuta JP „Komunalno Brčko“.

Usvojeno je više odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH radi izgradnje cestovnih i komunalnih infrastrukturnih objekata, a razmatrano je i više izvješ

a o reviziji financijskog poslovanja u 2016. godini Odjela za javne poslove, Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, Izvješće o reviziji učinka „Dotacije udrugama građana, nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu BiH za razdoblje 2014. - 2016. godina. Izuzev toga, razmatrano je i usvojeno Izvješće o reviziji financijskih izvješća Brčko distrikta BiH na dan 31. prosinca 2016. godine.

Posljednja točka 18. redovite sjednice Skupštine, Informacije Direkcije za financije Brčko distrikta BiH u svezi sa isplatama iz proračuna za izgubljene sudske sporove je povučena i bit će razmatrana na novom redovitom zasjedanju Skupštine, za 15 dana.