Posavina u srcu !

Vlada usvojila odluke o stečajnom postupku „Novog Bimeksa“ i Akcijskom planu za rješavanje problema Roma

Na nastavku 15. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka koji je uvjetnog karaktera u vezi s Memorandumom o međusobnoj suradnji koji zaključuju institucije nadležne za granične kontrole i procedure, a s ciljem olakšanja trgovine i povećanja učinkovitosti graničnih procedura.

Memorandum je dostavljen Vladi Brčko distrikta BiH na očitovanje od strane Ministarstva vanjske trgovine BiH i počet će se primjenjivati ako ga odobre dvije trećine stranaka potpisnica.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, istaknuo je da se Vlada ne ulazeći u suštinu samog Memoranduma iz principijelnih razloga, ne želeći biti jezičak na vagi, u smislu prihvaćanja ili neprihvaćanja stupanja na snagu Memoranduma između entiteta uvjetno očitovala.

Mi bismo davanjem suglasnosti na izmjene Memoranduma omogućili njegovu primjenu na samo jednom dijelu teritorija budući da Republika Srpska nije dala suglasnost. Ovo je principijelno određenje Vlade, koja u sličnim situacijama ne treba zauzimati izričite stavove, nego biti konstruktivna i netko tko će potaći dogovor i suradnju entiteta, a ne utjecati na to da se razlike u stavovima produbljuju“, zaključio je gradonačelnik Milić.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o usvajanju Naputka o ministarskim konferencijama u sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH, a primljena je k znanju Informacija u vezi s djelomičnim poništenjem javnog natječaja za poziciju u Odjelu za obrazovanje, koja se prosljeđuje u daljnju skupštinsku proceduru.

Na 16. redovitoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti da se za nastavak vođenja stečajnog postupka DD „Novog Bimeksa“, Poduzeće za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda, izvrši uplata iznosa od 47.000 KM.

Gradonačelnik Siniša Milić istaknuo je da su izmjenom Odluke traženi i razrješenje i zamjena stečajnog upravnika budući da su postojale informacije da on svoj posao ne radi na način koji je u funkciji učinkovitog okončanja stečajnog postupka.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade tražili su informaciju od Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH o tijeku stečajnog postupka i strukturi troškova koji su nastali uzimajući u obzir da oni koji su sudionici u postupku imaju enormne naknade i čini se da im nije u interesu okončanje stečajnog postupka, za razliku od Vlade koja ima svoje konkretne imovinske interese u tom postupku“, naglasio je gradonačelnik Milić.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017. – 2020.

Jelena Nikić Damjanović, predstojnica Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, istaknula je da je usvojeni Akcijski plan dostavljen Vladi na razmatranje od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH te da slijede pojačane aktivnosti na izradi akcijskog plana za rješavanje problema Roma u Brčkom, kao i realizacija sredstva koja su preostala iz prethodnih godina, a odnose se na stambeno zbrinjavanje Roma u ukupnom iznosu od oko 500.000 KM. „Po usvajanju proračuna uslijedit će javni pozivi kako bi se ova sredstva i realizirala“, istaknula je Nikić Damjanović.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog odluke o prihvaćanju Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave.