Posavina u srcu !

Vlada usvojila set smjernica za izradu pravilnika za postupak fiskalizacije

Na 15. redovitoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je smjernice za tri pravilnika koja je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o fiskalnim sustavima Brčko distrikta BiH, koji je usvojen prošle godine, a koji podrazumijeva uvođenje fiskalnih kasa na području Brčko distrikta BiH do 1. 1. 2018. godine.

Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije, istaknuo je da proces uvođenja fiskalizacije teče u skladu s terminskim pretpostavkama.

Trudit ćemo se da uvođenje fiskalizacije što manje košta porezne obveznike. Direkcija za financije će raditi na edukaciji poreznih obveznika i poreznih službenika kako bi ovaj sustav bio što jednostavnije proveden“, istaknuo je Lučić.

Usvojene smjernice odnose se na izradu pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama te obliku i sadržaju fiskalnog loga, zatim pravilnika o registraciji proizvođača, odnosno zastupnika fiskalnih sustava te pravilnika o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sustava.

Na prijedlog Direkcije za financije usvojena su i izvješća o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH od siječnja do travnja tekuće godine.

U prva četiri mjeseca naplatili smo nešto više od 45 milijuna, a potrošili nešto više od 25 milijuna konvertibilnih maraka. To je rezultat Odluke o privremenom financiranju Vladinih odjela i institucija u Brčko distriktu BiH, koja je na snazi, a koja sa sobom nosi restrikcije kod izvršenja određenih rashoda“, istaknuo je Lučić i dodao da to nije dobro za lokalnu zajednicu jer se prikupljena sredstva ne realiziraju po normalnom koeficijentu obrtaja i gube na vrijednosti.

Na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o postupcima javnih nabava za ožujak.

U ožujku imamo ukupno zaključenih ugovorno okvirnih sporazuma u vrijednosti od 2.826.418 konvertibilnih maraka. Usporednom analizom u odnosu na prethodne godine možemo istaći da je ovo je najveća suma do sada što se tiče zaključenih ugovora“, rekao je predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić.

Na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupku za utvrđivanje stegovne odgovornosti službenika i namještenika u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjeni Odluke o kategorizaciji radnih mjesta u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o naknadama troškova službenih putovanja zaposlenika u Policiji Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, Prijedlog odluke o imenovanju člana Radne skupine za izradu kombiniranog petog i šestog periodičnog izvješća BiH o provedbi Konvencije o pravima djeteta te Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti kandidatu Republike Mali za poziciju predsjednika Povjerenstva Codex Alimantarius u FAO-u (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a).

Usvojene su odluke o davanju suglasnosti za angažiranje jednog izvršitelja za obavljanje posebnih poslova u Odjelu za zdravstvo i ostale usluge te tri izvršitelja u Uredu za upravljanje javnom imovinom.