Posavina u srcu !

Predavanje o sigurnom korištenju interneta sa posebnim naglaskom na opasnu internet igricu “Plavi kit”

Policija Brčko distrikta BiH kroz različite aktivnosti projekta “Rad policije u zajednici”, provodi aktivnosti upoznavanja mladih, posebno učenika, nastavnika kao i roditelja, o opasnostima po njihovu osobnu i imovinsku sigurnost, koje se mogu pojaviti na internetu.

U sklopu ovih radnji a na zahtjev osnovnih škola sa područja Brčko distrikta BiH, policijski službenici će dana 07. i 08.06.2017. godine, od 16,30 sati u prostorijama Doma kulture u Brčkom, roditeljima učenika osnovnih škola, održati predavanja (kroz prezentacije sa primjerima iz prakse), o mogućim sigurnosnim prijetnjama na internetu, sa posebnim naglaskom na opasnu internet igricu “Plavi kit”.

U okviru prezentacije roditelji će biti upoznati kako da njihovo dijete sigurno koristi internet za pretraživanje, učenje i zabavu, te mogućnostima nadzora i kontrole i nad ovim radnjama njihove djece. Pored toga, tijekom predavanja će biti data praktična rješenja kako da zaštite dijete na internetu, kao i informacije kako i gdje zatražiti pomoć (odnosno podnijeti prijavu) u slučajevima nastalih sigurnosnih problema.

Navedene radnje se provode sa osnovnim ciljem sigurnijeg i odgovornijeg korištenja interneta-online tehnologija i mobilnih telefona, imajući u vidu da se u novije vrijeme pojavljuju igrice čiji sadržaji su koncipirani na različitim izazovima koji uključuju i akte samopovrijeđivanja i slično.

Napominjemo da u sklopu ovih radnji Policija Brčko distrikta BiH je na internet stranici Policije Brčko distrikta BiH, www.policijabdbih.gov.ba, ranije postavila upustva za “sigurni internet”.