Posavina u srcu !

VJEŽBA „JACKAL STONE 2017“

U mjesecu lipnju na području Bosne i Hercegovine održat će se vježba “Jackal Stone 2017”. Pripreme za vježbu Jackal Stone 2017 će početi dolaskom pripadnika Vojske SAD u BiH u lipnju. Vježba Jackal Stone je dio Programa zajedničke obuke i vježbi Europske komande vojske SAD, čiji je cilj poboljšanje interoperabilnosti sa savezničkim i partnerskim državama.

Jackal Stone 2017 je bilateralna vježba tijekom koje će biti korišten realni scenarij prijetnje u cilju poboljšanja interoperabilnosti između sigurnosnih snaga SAD i njihovih bh. partnera. Vježba će pomoći pripremi sudionika za uspješno provođenje operacija u zajedničkom i kombiniranom okruženju uz podršku civilnih i vladinih agencija zemlje domaćina.

Koordinacione aktivnosti za vježbu Jackal Stone provođene su tijekom proteklih godinu dana, a sama vježba će se održati u lipnju na području BiH, svi manevri i događaji su pripremani u suradnji sa zvaničnicima javne sigurnosti. Scenarij vježbe osmišljen je tako da odražava relevantne sigurnosne izazove, ali nema nikakve veze sa stvarnim događajima.

Kako je predviđeno na području Brčko distrikta BiH vježba će se održati početkom mjeseca lipnja.

Sudionici u vježbi se unaprijed zahvaljuju za razumijevanje.