Posavina u srcu !

Odobrena Odluka o Programu utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na desetoj izvanrednoj sjednici Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine u iznosu od 2.000.000 KM.

Sredstva na ime ove subvencije odnose se na pokrivanje troškova zdravstvene zaštite određenim kategorijama stanovništva, i to za doprinose za zdravstveno osiguranje osoba koje su registrirane u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a koje ne primaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, za doprinose za zdravstveno osiguranje ili troškove zdravstvene zaštite stanovnika Brčko distrikta BiH koji su obuhvaćeni socijalnim programima i mjerama socijalne politike Vlade Distrikta te za doprinose za zdravstveno osiguranje osoba starijih od 65 godina koje nisu osigurane po drugoj osnovi.

Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjel za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana. Članovi Vlade su na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo usvojili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje 17 izvršitelja za obavljanje posebnih poslova kao i Prijedlog odluke o opsegu i načinu vršenja ovlasti osoba angažiranih za integralnu zaštitu divljači i čuvanje lovnih resursa.

Primljena je k znaju Informacija u vezi sa zahtjevom Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za odobravanje sredstava za potrebe financiranja troškova transplantacije za tri osobe.